Quiz

1.Hvor raskt kan gaupa løpe ? 

2. Hva er de 4 store rovdyrene i Norge ?

3. Hva er et annet navn på Gaupe ?

Svar 

1. Opp til 70 km/t

2.  Gaupe , Ulv , Bjørn , Jerv

3 . Lynx lynx

GAUPE.

Gaupa er det eneste kattedyret som lever vilt i Skandinavia . Den kan også kalles Lynx Lynx som kommer av det latinske navnet " å skinne" som har sannenheng med det reflekterende belegget i øynene . Gaupa er kraftig og kan bli 120 cm høy , 60-70cm høy og veie opp til 25 kilo. Den kan oppnå en fart på rundt 70 km/t og er meget spenstig . Gaupe utgjør sammen med ulv,bjørn og jerv de fire store rovdyrene i Norsk natur. Gaupa er nattaktiv og på dagen holder den seg mest i ro, gjerne på et sted med god oversikt. Gaupas hi ligger oftest i fjellkløfter og i stor steinet ur , alltid godt skjult. Gaupa vandrer langt og kan fint gå 2-3 mil i løpet av et døgn. Den liker ikke særlig vann , men er alikevel en god svømmer . Gauper er effektive jegere og kan drepe dyr som er lagt større enn seg selv. I Norge er rådyr det mest vanlige byttedyret for gaupa, men den spiser også mindre pattedyr og fugler, samt husdyr som sau og tamrein. De forfølger ikke byttet over lange avstander, og gir heller opp hvis den ikke lykkes med en gang - men gaupa er lynrask og lykkes oftere med sine jakter enn andre rovdyr.