Quiz

1. Hvor raskt kan en ulv løpe ? 

2. Hvem er den største fienden til ulven ? 

3. Hva er hoved næringen til ulven ?

Svar

1. 50-60 km/t

2. Mennesker

3. Elg

ULV

Ulven er et rovpattedyr i hundefamilien , og den største arten i familien . Ulv finnes utbredt over store deler av den nordlige halvdelen på jorda. Den er svært tilpasningsdyktig og kan leve de fleste steder. Men mennesker har regulert dens levested. For ca 50.000 år siden begynte ulver å leve sammen med mennesker og utviklet seg gradvis til den hunden vi ser i dag . 

Ulven lever i familie grupper ,og jakter ofte på dyr som er større enn seg selv . De er sosiale dyr som lever i flokker og foreldredyrene lever et livslangt parforhold . I Skandinavia er ca vekt på en ulv mellom 35 og 50 kilo. Ulven kan løpe opptil 50-60 km/t. De vandrer gjerne langt opptil 60 km på en dag ,og kan gå dager uten å spise . Den er en god svømmer . Vill  ulv kan bli 12-14 år gammel. I Norge og Sveige tar ulv mest elg , rådyr , hjort , hare og skogsfugl ,men kan også forekomme husdyr og beitedyr som sau.  Ulven er på topp som rovdyr og har ingen naturlige fiender , foruten mennesker .