UGLE _ HUBRO

Hubro er en fugleart. Den er ikke bare Norges , men også Verdens største ugle. Kroppslengden er på 60-70 cm og vingespennet på 160-188 cm.  Ugla kan vri hodet helt rundt å se hva som skjer bak den , og i noen tilfeller kan den vri hodet  270 grader .Den ble fredet i 1971 og er en truet dyreart i Norge. Hubroen er mest tallrik langs kysten. Den livnærer seg på måker , kråkefugler  og ender ved kysten , og orrfugl og storfugl  og hare i innlandet . Hubroen er strengt nattaktiv .På dagtid sitter den stort sett i ro og i skjul . Slike dagplasser kan være inne på ei berghylle, gjerne bak mye vegetasjon eller i ei tett gran .Hubroen kan bli veldig gammel, det er bevist opptil 50-60 år .

Quiz

1. Hvor langt er vingespennet på en Hubro?

2. Hvor gammel kan Hubro bli ? 

3. Hvor mange grader kan ugla snu hodet ?

Svar

1. Opp til 188 cm ( 160-188)

2. 50-60 år

3. Helt irundt og i noen tilfeller 270 grader